Актуална информация за свободните работни места в Казанлък и региона

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 07.01.2021 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител, ресурсенВисше – Специална педагогика
1Учител по физическо възпитание и спортВисше – учител по физическо възпитание и спорт, компютърни умения
1Учител-лектор по изобразително изкуствоВисше – учител по изобразително изкуство, компютърни умения
1АсистентВисше – магистър – агроном, английски език, компютърни умения
1Инспектор, пенсионенВисше икономическо, 2 г. стаж, компютърни умения
1Специалист, управление на човешките ресурсиВисше икономическо, 2 г. стаж, компютърни умения
1Обслужващ, магазинОсновно, средно
1Началник, смянаСредно техническо, 5 г. стаж
30Машинен оператор, производство на експлозивни веществаСредно
49Монтажник, изделия от металСредно
1ИнструменталчикСредно техническо, 2 г. стаж
1Машинен оператор на универсален струг и други металорежещи машиниСредно, квалификация, технически умения
1Шофьор, автобусОсновно, категория Д, 1 г. стаж

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по български език и литератураВисше – учител по български език и литература, компютърни умения
1Учител по математика – часовеВисше – учител по математика
1Учител по музика – часовеВисше – учител по музика
1Учител по изобразително изкуство – часовеВисше – учител по изобразително изкуство
3Продавач-консултантВисше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
3Продавач-консултантВисше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
1ОпаковачСредно, основно, начално, кандидатите да живеят в Община Павел баня

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 07.01.2021 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

loading…