Актуална информация за свободните работни места в Региона

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 25.08.2020 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3Лекар – педиатрия, образна диагностика, нефрологияМедицина – Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения
2Лекар без специалностМедицина, компютърни умения
1Лекар, специализант по хирургияМедицина, компютърни умения
1Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечениеМедицина, компютърни умения
10Медицинска сестраВисше – медицинска сестра, компютърни умения
3Медицинска сестраВисше – медицинска сестра
5АкушеркаВисше – Акушерство, компютърни умения
1Технически секретарСредно, компютърни умения
1Продавач-консултантСредно, технически познания, стаж, компютърни умения
1ГотвачСредно, желателно с квалификация, опит като готвач или помощник-готвач
5ЕлектромонтьорСредно, 1 г. стаж
5Електротехник, промишлено предприятиеСредно, 1 г. стаж
1Електротехник, поддръжка на сградиСредно, квалификация за електротехник, 3 години стаж
3ОгнярСредно, машинист на котли с високо налягане, 3 години стаж
1Водопроводчик, поддръжкаСредно – ВИК системи
1ДетегледачкаСредно
1Социален терапевт – детегледачСредно
49Обслужващ работник, промишлено производствоСредно, основно, начално
2Общ работникСредно, шоф. книжка кат. В, предлагат обучение

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

 

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Помощник-директор, учебната дейностВисше – Педагогическа специалност, стаж, компютърни умения
1Педагогически съветникВисше – Психология, Специална педагогика, Педагогика, компютърни умения
4Учител по математикаВисше – учител по математика, компютърни умения
1Учител по математика, информатика и компютърни наукиВисше – учител по математика, информатика и компютърни науки
1Учител по математика и физикаВисше – учител по математика и физика, компютърни умения
1Учител по история и цивилизация и български език и литератураВисше – учител по история и цивилизация и български език и литература, компютърни умения
2Учител по история и цивилизация – лекторскиВисше – учител по история и цивилизация
1Учител по човекът и природата, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда – лекторскиВисше – учител по човекът и природата, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда
1Учител по химия и опазване на околната среда – лекторскиВисше – учител по химия и опазване на околната среда, компютърни умения
1Учител по биология и химияВисше – учител по биология и химия
4Учител по български език и литератураВисше – учител по БЕЛ
1Учител по английски езикВисше – учител по английски език, компютърни умения
2Учител по физическо възпитание и спортВисше – учител по ФВС, компютърни умения
2Учител по физическо възпитание и спорт – лекторскиВисше – учител по ФВС
2Учител по музика – лекторскиВисше – учител по музика
1Учител по изобразително изкуство – лекторскиВисше – учител по изобразително изкуство
1Учител, начален етап  – часовеВисше – НУП със специализация по ФВС
6Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапВисше – НУП, ПНУП,  компютърни умения
1ПсихологВисше – Психология, квалификация свързана с оценка на детското развитие, компютърни умения
3Учител, детска градинаВисше – ПУП, ПНУП, компютърни умения, англ. език
1Помощник на учителяСредно

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

 

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
2Учител по математика и информационни технологииВисше – учител по математика и ИТ, компютърни умения
1Учител по математика – лекторскиВисше – учител по математика
1Учител, теоретично обучениеВисше – учител в проф. направление “Горско стопанство”, компютърни умения
1Учител, практическо обучениеВисше – хранителни технологии, обществено хранене, ресторантьорство
1Учител по философияВисше – учител по философия
1Учител по история и цивилизация, география и икономикаВисше – учител по история и цивилизация, география и икономика
1Учител по английски езикВисше – учител по английски език, компютърни умения
1Учител по руски езикВисше – учител по руски език
1Учител по руски език – лекторскиВисше – учител по руски език
1Учител по руски и български език и литератураВисше – учител по руски и български език
2Учител по български език и литератураВисше – учител по БЕЛ
2Учител по български език и история и цивилизацияВисше – учител по БЕЛ и история и цивилизация
4Учител по физическо възпитание и спортВисше – учител по ФВС
1Учител по музикаВисше – учител по музика
1Учител по музика – лекторскиВисше – учител по музика
1Учител по изобразително изкуство – лекторскиВисше – учител по изобразително изкуство
1Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапВисше – НУП, ПНУП, компютърни умения
1Учител, ресурсенВисше – Специална педагогика, компютърни умения
2Помощник на учителяСредно
1ЛаборантВисше, специалности – Химия, Биология, стаж, англ. език
1ДестилаторВисше, англ. език, компютърни умения
2Монтажник, окачени таваниСредно
4Продавач-консултантВисше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
1Продавач-консултантВисше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
3Продавач-консултантВисше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
2ОпаковачСредно, основно, начално
1ТрактористСредно, шоф. книжка кат. Ткт

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg