Актуална информация за свободните работни места в Региона

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 01.09.2020 г.

 

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3Лекар – педиатрия, образна диагностика, нефрологияМедицина – Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения
2Лекар без специалностМедицина, компютърни умения
1Лекар, специализант по хирургияМедицина, компютърни умения
1Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечениеМедицина, компютърни умения
10Медицинска сестраВисше – медицинска сестра, компютърни умения
5АкушеркаВисше – Акушерство, компютърни умения
1Продавач-консултантСредно, технически познания, стаж, компютърни умения
1ГотвачСредно, желателно с квалификация, опит като готвач или помощник-готвач
5ЕлектромонтьорСредно, 1 г. стаж
5Електротехник, промишлено предприятиеСредно, 1 г. стаж
1Електротехник, поддръжка на сградиСредно, квалификация за електротехник, 3 години стаж
10Монтажник, метални конструкцииСредно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия
3ОгнярСредно, машинист на котли с високо налягане, 3 години стаж
1Огняр и поддръжкаОсновно, квалификация за огняр, ел. уреди и ВИК
1Огняр и поддръжкаСредно, квалификация за огняр на газов котел
1Водопроводчик, поддръжкаСредно – ВИК системи
1Социален терапевт – детегледачСредно
1Служител гише и пощенски раздавачСредно
48Обслужващ работник, промишлено производствоСредно, основно, начално
2Общ работникСредно, шофьорска книжка категория В, предлагат обучение
1Чистач/хигиенистСредно

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

 

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Помощник-директор, учебната дейностВисше – Педагогическа специалност, стаж, компютърни умения
1Учител по математикаВисше – учител по математика, компютърни умения
1Учител по математика, информатика и компютърни наукиВисше – учител по математика, информатика и компютърни науки
1Учител по биология и здравно образование – часовеВисше – учител по биология и ЗО
1Учител по физика и астрономия – лекторскиВисше – учител по физика
1Учител по география и икономика – часовеВисше – учител по география, компютърни умения
1Учител по технологии и предприемачество – часовеВисше – учител по технологии и предприемачество
2Учител по български език и литератураВисше – учител по БЕЛ
1Учител по английски езикВисше – учител по английски език, компютърни умения
1Учител по английски език – часовеВисше – учител по английски език, компютърни умения
2Учител по физическо възпитание и спортВисше – учител по ФВС, компютърни умения
1Учител по музика – лекторскиВисше – учител по музика
3Учител по изобразително изкуство – лекторскиВисше – учител по изобразително изкуство
2Учител , начален етапВисше – НУП
3Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етапВисше – НУП, ПНУП,  компютърни умения
1Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етапВисше – прогимназиален учител
1ПсихологВисше – Психология, квалификация свързана с оценка на детското развитие, компютърни умения
1ПсихологВисше – Психология, компютърни умения
1Учител, ресурсенВисше – Специална педагогика, компютърни умения
1Учител на деца с езиково-говорни нарушенияВисше – Логопедия, компютърни умения
2Учител, детска градинаВисше – ПУП, ПНУП, компютърни умения, английски език
1Образователен медиаторСредно

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

 

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по физическо възпитание и спортВисше – учител по ФВС
1Учител, ресурсенВисше – Специална педагогика, компютърни умения
1Помощник на учителяСредно
1ЛаборантВисше, специалности – Химия, Биология, стаж, английски език
1ДестилаторВисше, английски език, компютърни умения
2Монтажник, окачени таваниСредно
4Продавач-консултантВисше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
3Продавач-консултантВисше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
2ОпаковачСредно, основно, начално
1ТрактористСредно, шоф. книжка кат. Ткт
1Учител по физическо възпитание и спортВисше – учител по ФВС
1Учител, ресурсенВисше – Специална педагогика, компютърни умения
1Помощник на учителяСредно
1ЛаборантВисше, специалности – Химия, Биология, стаж, английски език
1ДестилаторВисше, английски език, компютърни умения
2Монтажник, окачени таваниСредно
4Продавач-консултантВисше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
3Продавач-консултантВисше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
2ОпаковачСредно, основно, начално
1ТрактористСредно, шофьорска книжка категория Ткт

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg