Актуална информация за свободните работни места в Региона

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 08.09.2020 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3Лекар – педиатрия, образна диагностика, нефрологияМедицина – Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения
2Лекар без специалностМедицина, компютърни умения  
1Лекар, специализант по хирургияМедицина, компютърни умения  
1Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечениеМедицина, компютърни умения  
10Медицинска сестраВисше – медицинска сестра, компютърни умения
5АкушеркаВисше – Акушерство, компютърни умения
1ПсихологВисше – Психология, компютърни умения, 1 година стаж
2Програмист, софтуерни приложенияВисше, средно, английски език на работно ниво
1Търговски сътрудникВисше техническо, англ. език, компютърни умения
1Организатор, производствоВисше техническо, компютърни умения
1Продавач-консултантСредно, технически познания, стаж, компютърни умения
1Продавач-консултантСредно, компютърни умения
1ГотвачСредно, желателно с квалификация, опит като готвач или помощник-готвач
5ЕлектромонтьорСредно, 1 г. стаж
5Електротехник, промишлено предприятиеСредно, 1 г. стаж
1Електротехник, поддръжка на сградиСредно, квалификация за електротехник, 3 години стаж
10Монтажник, метални конструкцииСредно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия
5Работник, сглобяване на детайлиВисше, средно техническо
3ОгнярСредно, машинист на котли с високо налягане, 3 години стаж
1Огняр и поддръжкаСредно, квалификация за огняр на газов котел
1Водопроводчик, поддръжкаСредно – ВИК системи
1Социален терапевт – детегледачСредно
1Служител гише и пощенски раздавачСредно
1Работник, поправка на джанти и гумиСредно, технически и компютърни умения
39Обслужващ работник, промишлено производствоСредно, основно, начално
2Общ работникСредно, шоф. книжка кат. В, предлагат обучение
1Пазач-портиер в общежитиеСредно, технически умения
1Пазач-портиер и поддръжка в училищеСредно техническо
1Чистач/хигиенистСредно

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по математика Висше – учител по математика
1Учител по математика – часове Висше – учител по математика
1Учител по информационни технологии – часовеВисше – учител по ИТ
1Учител по физика и астрономия – лекторскиВисше – учител по физика
2Учител по английски езикВисше – учител по английски език
2Учител по музика – лекторскиВисше – учител по музика
1Учител по музикаВисше – учител по музика, стаж
3Учител по изобразително изкуство – лекторскиВисше – учител по изобразително изкуство
1Учител, спортни дейности /плуване/Висше – квалификация за учител по плуване, стаж
1Учител в група за ЦОУД в начален етапВисше – НУП, компютърни умения
1Педагогически съветникВисше – Психология
1Психолог в училищеВисше – Психология, компютърни умения
1Образователен медиаторСредно

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по физическо възпитание и спортВисше – учител по ФВС
1Учител по информационни технологии – часовеВисше – учител по информатика
1Учител по математика – часовеВисше – учител по математика
1Учител по технологии и предприемачество – часовеВисше – учител по технологии и предприемачество
1ЛаборантВисше, специалности – Химия, Биология, стаж, англ. език
1ДестилаторВисше, англ. език, компютърни умения
2Монтажник, окачени таваниСредно 
4Продавач-консултантВисше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
3Продавач-консултантВисше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
2ОпаковачСредно, основно, начално
1ТрактористСредно, шоф. книжка кат. Ткт

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 08.09.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg