Актуална информация за свободните работни места в Региона

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 01.10.2020 г.

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
3Лекар – педиатрия, образна диагностика, нефрологияМедицина – Педиатрия, Образна диагностика, Нефрология, компютърни умения
2Лекар без специалностМедицина, компютърни умения  
1Лекар, специализант по хирургияМедицина, компютърни умения  
1Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечениеМедицина, компютърни умения  
10Медицинска сестраВисше – медицинска сестра, компютърни умения
2Медицинска сестра в детска яслаВисше – медицинска сестра   
5АкушеркаВисше – Акушерство, компютърни умения
1ПсихологВисше – Психология, компютърни умения, 1 година стаж
1Социален работникВисше – Социална педагогика, стаж, компютърни умения
2СервитьорСредно
1Продавач-консултантСредно, компютърни умения
2Продавач-консултант в месарски магазинСредно, компютърни умения
4ЕлектромонтьорСредно, 1 г. стаж
4Електротехник, промишлено предприятиеСредно, 1 г. стаж
1Монтьор, металообработващи машиниСредно, 3 години стаж
10Монтажник, метални конструкцииСредно, квалификация, говоримо владеене на немски и сърбохърватски, 2 г. стаж, място на работа Германия
2ШлосерСредно, 3 години стаж
5Работник, сглобяване на детайлиВисше, средно техническо
1Служител гише и пощенски раздавачСредно
1Работник, поправка на джанти и гумиСредно, технически и компютърни умения
1Чистач/хигиенистСредно
47Обслужващ работник, промишлено производствоСредно, основно, начално

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1Учител по информационни технологии – часовеВисше – учител по информационни технологии, 3 години стаж

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

БРОЙДЛЪЖНОСТИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
2РехабилитаторВисше – рехабилитатор
1ЛаборантВисше, специалности – Химия, Биология, стаж, англ. език
2Монтажник, окачени таваниСредно 
4Продавач-консултантВисше, средно, на 8 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
3Продавач-консултантВисше, средно, на 4 часа, кандидатите да живеят в Община Павел баня
1ОпаковачСредно, основно, начално, кандидатите да живеят в Община Павел баня
1ТрактористСредно, шоф. книжка кат. Ткт

 

ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

към 01.10.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК

БУЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg