Дирекция Бюро по труда Казанлък организира информационна кампания в помощ на младите хора

Желаещите младежи имат възможност до 14 часа днес, да посетят информационната трудова борса, с акцент активиране на неактивни младежи до 29 години по проект „Готови за работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и да получат  информационни материали за Проекта.

На специално обособен щанд експертите от Бюрото по труда Казанлък представят предлаганите услуги, възможностите за включване в подходящи програми, мерки и схеми за заетост, както и актуалните предложения за работа в региона.

Основната цел на проекта „Готови за работа” е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са включени нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда”, както и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и реализацията им на пазара на труда.