Наетите сезонно безработни няма да губят право на Социални помощи

Безработните, решили да работят в селското стопанство, няма да губят правото си на социални помощи. Това време не се признава за трудов стаж, но те няма да загубят социалните си помощи.

В законодателството, свързано с извънредното положение, са предвидени различни варианти за земеделците, които да облекчат наемането на сезонна работна ръка.

Безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по Закона за социално подпомагане и не са включени в програмите за заетост, може да сключат трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – до 14 дни месечно, но не повече от 120 дни годишно.

Досега разрешените еднодневни договори вече могат да се сключват за повече от един ден, с краен срок на прилагане до 31 октомври.

Трудовият договор е с нормална продължителност на работното време за деня – до 8 часа, като страните по него могат да договорят работа за 4 или 6 часа.

Работодателят – регистриран земеделски производител, може да получи образците на трудови договори от съответната дирекция „Инспекция по труда“ лично или по електронен път.

Трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия договор срещу разписка, която е неразделна част от договора.

Източник: www.pariteni.bg

Снимката е илюстративна.

Свързани публикации

Обмислят специфични мерки за предстоящата кампанията по розобера

Кампания Розобер 2020 ще има и Розовият цвят ще бъде обран