Работа

Търсят се 48 учители, 24 лекари и медицински специалисти в региона

Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” КАЗАНЛЪК

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

КЪМ 30.07.2019 г.

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ
6 Лекари по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, нервни болести, вътрешни болести Висше – магистър  – Медицина, специалност
2 Лекари без специалност Висше – магистър – Медицина
1 Специализант по неврология Висше – магистър – Медицина
10 Медицинска сестра Висше – медицинска сестра
5 Акушер Висше – акушарство
1 Инспектор, трудова медицина Висше, средно, компютърни умения
1 Рецепционист, приемна на лекар Средно, компютърни умения
1 Психолог Висше – Психология, компютърни умения
1 Инженер, конструктор Висше  техническо, системи за проектиране CAD/CAM
1 Програмист, софтуерни приложения Висше, средно, работа с SQL бази данни
1 Консултант, продажби в застраховането Висше – Финанси, Счетоводство, специалности в областта на МПС, компютърни умения
1 Старши специалист Средно, 1 г. стаж, компютърни умения
1 Технически сътрудник Средно – техническа специалност, 1 г. стаж, компютърни умения
1 Диагностик, МПС Висше, средно – специалности от  областта на МПС, компютърни умения
2 Охранител Средно, чисто съдебно минало
1 Социален терапевт – детегледач Средно
1 Работник, поддръжка на сгради Средно, шоф. книжка кат. “В”
1 Служител, гише пощенска станция и пощенски раздавач Средно, компютърни умения
3 Пощенски раздавач Средно
1 Обслужващ, магазин Средно
1 Помощник кухня Средно, опит
9 Машинен оператор, изпридане на конци и прежди Средно, основно, начално
10 Електротехник, промишлено предприятие Средно професионално, 3 год. стаж
10 Зидаромазач Основно, 3 год. стаж
1 Шлосер Средно, основно, 3 г. стаж
5 Шлосер Средно, технически умения
2 Шлайфист Основно
14 Машинен оператор производство на експлозивни вещества Средно
2 Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно, технически умения, 1 год. стаж
6 Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване Средно
4 Електромонтьор Средно – ел. монтьор
2 Монтьор, електронно производствено оборудване Средно
9 Монтьор, металообработващи машини Средно техническо – машинен монтьор
3 Стругар Средно
4 Фрезист Средно
6 Настройчик на ММ с ЦПУ Средно техническо, 2 г. стаж
10 Машинен оператор, металорежещи машини Средно
8 Монтажник, изделия от метал Средно
6 Оператор преса за метал Средно
1 Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно, шоф. книжка кат. “ДЕ”, 2-3 год. стаж
2 Шпакловчик Средно, желателно с опит
1 Работник, ръчна изработка на изделия от дърво Средно
2 Бояджия, изделия от дърво Средно
2 Зареждач, материали Без изисквания
28 Работник, оранжерия Средно, основно
1 Общ работник Средно, основно, подходящо само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/
4 Чистач/хигиенист Средно

 

СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА

 

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Помощник директор, учебната дейност Висше  – Педагогика, 5 г. стаж в системата на образованието
1 Помощник директор, административно-стопанска дейност Висше – Счетоводство, Финанси, компютърни умения, 2 г. стаж
1 Преподавател, чужд език Висше – Английска филология, НУП с чужд език
1 Учител по теория и практика Висше – учител по хранителни технологии и туризъм, компютърни умения
1 Учител, теоретично обучение Висше – икономическа специалност, компютърни умения
1 Учител по технологии и предприемачество и икономически дисциплини Висше – учител по технологии, предприемачество
1 Учител, ресурсен Висше – Специална педагогика
1 Психолог, училищен Висше – Психология
1 Учител по математика Висше – Математика
1 Учител по математика – часове Висше – Математика
2 Учител по математика и физика Висше – Математика и физика
1 Учител по математика, физика и астрономия и информационни технологии Висше – учител по математика, физика, астрономия и ИТ
2 Учител по математика и информационни технологии Висше – Математика и информационни технологии
4 Учител по български език и литература Висше – Българска филология
2 Учител по български език и литература и немски език Висше – учител по БЕЛ и немски език
1 Учител по география и икономика и история и цивилизация Висше – учител по география и икономика и история и цивилизация
1 Учител по география и икономика и история и цивилизация – часове Висше – учител по география и икономика и история и цивилизация
1 Учител по немски език Висше – Немска филология
1 Учител по англ. език в начален етап Висше – учител по англ . език в начален етап
1 Учител по музика – лекторски Висше – учител по музика, компютърни умения
1 Учител по изобразително изкуство – лекторски Висше – учител по изобразително изкуство, компютърни умения
1 Учител, прогимназиален етап в целодневна организация на учебния ден Висше – Педагогическа специалност, квалификация за учител
1 Учител, начален етап Висше – НУП, компютърни умения
6 Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден Висше – НУП, ПНУП

 

ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”  КАЗАНЛЪК

 

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Ръководител група, преработваща промишленост Висше – технология на машиностроенето, турски език, компютърни умения
1 Учител по английски език Висше – учител по англ. език
1 Учител по български език и литература Висше – учител по български език и литература, компютърни умения
1 Учител по математика Висше – Математика и информатика
1 Учител, начален етап Висше – НУП, ПНУП, компютърни умения
2 Учител, начален етап в целодневна организация на учебния ден Висше – НУП, ПНУП, компютърни умения
1 Учител, детска градина Висше – ПУП, ПНУП
1 Помощник на учителя Средно
1 Образователен медиатор Средно
1 Рехабилитатор Висше – Рехабилитация
1 Логопед
Висше – Логопедия
1 Работник, консервна фабрика Без образование, подходящо само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/

Още Новини