Безопасността на казанлъчани е Най-важна при регулиране на Светофарната уредба

Най – новият светофар, който е изграден на територията на града се намира в квартал „Изток” и работи в изпитателен режим от няколко седмици.

Заместник – кметът инженер Даниела Коева поясни, че светофарната уредба е монтирана на кръстовище, което се намира на републикански път I – 5, от Габрово за Бургас, който минава през Казанлък.

В този смисъл съществена роля за това, как да бъде регулирано движението на това кръстовище имат експертите от Агенция „ Пътна инфраструктура”, които отчитайки конкретните обстоятелства относно интензивността на автомобилния и пешеходния потоци, както и самата геометрия на кръстовището, избират за регулиране на движението светофарна уредба.

Планът е на Община Казанлък. Той отчита натовареността на движение във всички посоки. Проектът е одобрен и съглрасуван с всички заинтересувани институции. Светофарът вече е факт. Целта е да бъде осигурено безопасно преминаване и пресичане на кръстовището, основно за тези, които ползват направлението север – юг, т.е. които се движат от квартал „ Изток” към обходните маршрути, които са възможност за избягвнане на централната част на града. И към момента по – натоварено си остава движението в посока изток – запад.

„След пускането в експлоатация на светофарната уредба има получени сигнали и забележки в Община Казанлък, в основната си част свързани с късия зелен сигнал, разработен за пресичане на пешеходците”, поясни Даниела Коева. Тя подчерта, че към момента за пешеходците е определено отделно време, в което автомобилите във всички направления са спрени и пресичат само пешеходци, няма смесване на потоците – пешеходни с автомобилни. Не се създават конфликтни точки за пешеходците от завиващите надясно и наляво автомобили в основните им направления и пешеходците пресичат при спряно движение. Зеленият сигнал за преминаване през кръстовището е разработен от експертите с определена продължителност на база нормативи и наблюдения, колко е натоварено откъм пешеходци кръстовището. „ За безопасността на пешеходците обаче, след пешеходната фаза, автомобилното движение, което се пропуска е в посока север – юг и на двата датчика за продължителност ясно се вижда, че когато светне червен сигнал за пешеходци, оставащото време до края на червения сигнал на автомобилите е още 12 секунди. Безопасността на пешеходците, която е и по нормативи е осигурена”, каза още заместник – кметът.

След пускането в експлоатация на светофара от Общината отчитат увеличаване броя на автомобилите, които се движат в посока север – юг, каквото е и желанието и намерението, заради което е поставен този светофар – да бъде дадена възможност да се използва това направление. В момента самата светофарна уредба се препрограмира, за да може да поеме увеличения тряфик, като ще бъде увеличено времето на зеления сигнал за автомобилите точно в направление север – юг. Това ще стане от следващата седмица, в момента светофарът е в изпитателен период преди да бъде реално задействан на кръстовището.

Коева поясни, че по пронцип светофарната уредба е проектирана с възможности за отразяване на различното състояние на кръстовището като тя може да работи в описания вече трифазен режим, с отделна фаза за пешеходци, а в случай, че се отчете, че този режим не е удачен и се наблюдава голямо задържане на автомобилни потоци, тя може да мине на двуфазен режим. Т.е. пропускане на пешеходци с автомобилен поток в едно и също направление. За всички тези режими е предвидена възможност за промени в съответствие с различни часови интервали, в случай че натоварването, което се реализира на кръстовището, вече при експлоатацията му, се увеличава или намалява в някоя от часовите зони.