Общинската избирателна комисия в Казанлък е вече готова

В дух на разбирателство представителите на политическите партии и коалиции в Община Казанлък постигнаха съгласие за разпределението на ръководните постове в Общинската избирателна комисия на свиканите от Кмета Галина Стоянова консултации във връзка с предстоящите местни избори на 27 октомври 2019 г.

Според разпоредбите на Изборния кодекс и Решение №600-МИ/09.08.2019 г. на ЦИК в тези консултации участват парламентарно представените партии и коалиции: Партия „ГЕРБ”, Коалиция „БСП за България“, Коалиция „Обединени патриоти“, Партия „ДПС“, Партия „Воля“, както и партиите и коалициите, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени – Коалиция „Демократична България-обединение“.

Общият брой на членовете на ОИК, включително председател, двама заместник-председатели и секретар се определя според броя на избирателните секции и съответно за община Казанлък ОИК ще се състои от 13 члена.

Представителите на партиите и коалициите се споразумяха председателят на комисията да бъде от ПП“ГЕРБ“, заместник-председателите – от Коалиция „Обединени патриоти“ и ПП“ДПС“ и секретарят – от Коалиция “БСП за България“. Освен представители в ръководството, ПП“ГЕРБ“ ще има 3 членове, Коалиция “БСП за България“ – 3, ПП“Воля“– 1, Коалиция“ОП“ -1 и Коалиция“Демократична България-обединение“ -1.

Общинска администрация ще изпрати протокола и предложенията в ЦИК, която ще назначи до 6 септември 2019 г. състава на ОИК-Казанлък.

В насрочените за 27 октомври местни избори право да избират и да бъдат избирани за съответното населено място имат гражданите, които са живели там поне през последните шест месеца. Уседналостта се отнася както за кандидатите в изборите, така и за избирателите. Това означава, че гласоподавателите трябва да имат адресна регистрация както по постоянен, така и по настоящ адрес на територията на страната, като поне единият от тях трябва да е в населеното място на територията на съответната община шест месеца преди провеждането на изборите, т.е. 26 април. Избирателите, които са променили адресната си регистрация в друго населено място след 26 април, имат право да гласуват по предишен адрес.