Утре започва изплащане на ръка на компенсации за заклани прасета на територията на община Казанлък

Утре, 16-и октомври, сряда от 10,00ч. в сградата на Община Казанлък Областна дирекция по безопасност на храните, със съдействието на Община Казанлък, започва парично изплащане на компенсации за заклани прасета на територията на община Казанлък към собствениците, които не са декларирали банкова сметка. За целта кметствата по населени места поименно трябва да уведомят общо около 200 стопани, които подлежат на обезщетяване в размер на 300 лв., на ръка, за дейностите по почистване и дезинфекция на стопанствата си.

Стопаните по населени места са поканени в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък от 10,00ч. тази сряда, през целия ден, за да получат компенсациите от Областна дирекция по безопасност на храните. Кметствата по места трябва поименно да уведомят хората да носят лични документи.

От ОДБХ – Стара Загора уточняват, че стопаните, които са предоставили банкова сметка ще получат парите си по нея.

Пресцентър на община Казанлък