Шест златни медала за СК “Орлово гнездо” от държавното първенство по колоориентиране

За тринадесета поредна година, казанлъшките ориентировачи отново са на върха на специалната ориентировъчна дисциплини колоориентиране.
В околностите на Попово 352 състезатели от 26 отбора участвуваха в Държавното първенство по колоориентиране. В късата индивдуална надпревара/спринта/ в с. Зараево, нашите ориентировачи се представиха отлично: М16-24. Михаил Великов ; М55-1. Николай Георгиев, Ж55- 3.Марияна Димитрова, М65-3.Тончо Нейчев: Ж65- 1. Красимира Маринова. На дългата дистанция край Зараево, казанлъчани се класираха:М16-20. Михаил Великов ; М55-3. Николай Георгиев, Ж55-2.Марияна Димитрова, М65-3.Тончо Нейчев: Ж65- 1. Красимира Маринова. Щафетните състезания, северно от от с. Козица минаха при голяма горещина. Бяха изминати 12 км. с 27 контролни точки. Големите младежи на ”Орлово гнездо 1957”- при Мъже 65 години : I пост- Тончо Нейчев; II пост – Павел Михалев и III пост- Христо Ангелов, взеха златните медали, с общо време 1ч.16м.27 сек.


С културно- историческа и познавателна цел бяха посетени три забележителни места.
Край с. Априлово, на 12 км, югоизточно от Попово, е паметникът на Таньо Войвода. Сподвижник на Левски, Апостол в Търговищко, Поповско, Омуртагско, заточен в Диарбекир, избягал в Румъния, събрал чета да подпомогне въстанието в Сливенския революционен окръг, с лодка и група от 27 юнаци преминава Дунава при с. Пожарево- Тутраканско, наколко часа по-рано от Ботевите чета при Козлодуй. Загива в третото сражение под Керчн баир, на който е издигнат величествен Паметник. Край село Крепча, на 18 км северозападно от Попово е един от първите скални манастири в България, с най-стария/от 921 г./ надпис на кирилица. На три нива в меките скали са монашеските килии, манастирската църква и църквата-гробница. На 8 км от същия град са остатъците на римската крепост Ковачевско кале.Строена 308-324 г. Стени, дебели до 3,2 м, с 14 „U” oбразни и 4 кръгли кули. Опустощена през „Готските войни“/376-378 г./ и при голямото хунско наществие в 447 г. Сега част от остатъците са реставрирани. Има просторна музейна част.
21.7.2020 г.
Хр.Ангелов