В Пандемичната 2020 има лек ръст на документите за разрешаване на изработването на ПУП и измененията им в Общината

Въпреки пандемията през 2020 година, изготвените документи за разрешаване на изработването на Подробни устройствени планове и / или техните изменения

Прочетете повече