Детска градина „Роза“ е с изцяло обновена сграда

Детска градина „Роза“ е вече цялостно ремонтирана, както и е подменена отоплителната инсталация. Това е последната детска градина на територията

Прочетете повече