Облекчени условия за ползване на Дневен център за подкрепа на лица с деменция

От януари 2023 г. желаещите да ползват социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция

Прочетете повече

Нова социална услуга на Община Казанлък набира потребители

 „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ В изпълнение на Заповед № 608

Прочетете повече

Общината обяви: Конкурс за длъжността „Управител“ на нова социална услуга

Във връзка с организиране управлението и функционирането на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и

Прочетете повече