Ти, Избирателю, провери ли името, данните и адреса си в избирателните списъци

Проверката в избирателните списъци избирателите могат да направят лично по електронен път в сайта на Централната избирателна комисия. Полезно е

Прочетете повече