Ще получават ли хората с увреждания по-голяма Лична помощ с Новия закон

Лична помощ е механизъм за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен,

Прочетете повече