Инициативата „Книга остави – къщичките напълни“ продължава

Инициативата се реализира в партньорство с Общинска библиотека „Искра“, като проектът е финансиран от Младежка банка – Стара Загора към

Прочетете повече