Казанлъшкият доброволен отряд получи национално признание!

  Доброволно формирование “Аварийно-спасителна група – Казанлък” получи грамота от името на председателя на Националната асоциация на доброволците в Република

Прочетете повече