За онези читатели, които продължават да питат без да четат

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДРУМЕВА, Във връзка със зададените от Вас въпроси, отразени в писменото Ви питане по чл. 107, ал. 1

Прочетете повече

Галина Стоянова уважително към Румяна Друмева

Кметът отговаря: Община Казанлък има пълна проектна готовност да реализира изграждането на парк „Северен“ и активно търси финансиране  Стойността на

Прочетете повече