Актуално: 78 останаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 29.09.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: Само 79 останаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 27.09.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 100 останаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 20.09.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 102 останаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 15.09.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 111 останаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 13.09.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 114 останаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 08.09.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 118 останаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 07.09.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 125 останаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 01.09.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 183 станаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 30.08.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 177 станаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 18.08.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 174 са свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 16.08.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 178 станаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 11.08.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 159 станаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 09.08.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 144 станаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 04.08.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 123 останаха свободните работни места в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 02.08.2022г. Съгласно чл.13 ал.2 от

Прочетете повече

Актуално: 167 са свободните работни места, обявени в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 28.07.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 174 са свободните работни места, обявени в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 26.07.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 163 са свободните работни места, обявени в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 19.07.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 173 станаха свободните работни места, обявени в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 14.07.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 153 са свободните работни места, обявени в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 12.07.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 160 станаха свободните работни места, обявени в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 07.07.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 159 станаха свободните работни места, обявени в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 05.07.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: 144 са свободните работни места, обявени в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 30.06.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: Над 150 остават свободните работни места, обявени в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 28.06.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече

Актуално: Над 150 са свободните работни места, обявени в Казанлък и региона

Обявени свободни работни места в региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, към 23.06.2022 г. Съгласно чл.13 ал.2

Прочетете повече