Последно: Отпадат таксите за детските ясли и градини

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Парламентът реши 10 % да бъде данъкът

Прочетете повече

Предлагат промени в данъчни закона! Ще отпадне ли данъкът върху лихвите по депозити?

Да се отмени данъкът върху разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване на персонала служебни автомобили

Прочетете повече