Задължителна предучищна за 4-годишните деца най-късно до 2023г.

Предучилищното образование за децата на 4-годишна възраст ще стане задължително най-късно до 2023 година. Според законовите промени, ако в дадено

Прочетете повече