В 5 казанлъшки училища са Обявени конкурси за Директор

В   Заповед № РД – 06 – 454 от 03.06.2020 г. на Началника на Регионално управление на образованието – Стара Загора са обявени 25 конкурса за заемане на длъжността „директор” на училища на територията на област Стара Загора.

За Община Казанлък те са:   Основно училище „Георги Кирков“- гр. Казанлък,   Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Казанлък, Основно училище „Мати Болгария“  – гр. Казанлък,  Основно училище „Васил Левски“ в с. Бузовград и  Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“   с. Хаджидимитрово.

Останалите 20 училища от Старозагорска област, в които са обявени конкурси, са:

 

ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО                        НАСЕЛЕНО МЯСТО                         ОБЩИНА

Основно училище „Христо Ботев“                    с. Оризово                               Братя Даскалови

Второ основно училище „Христо Ботев“        гр. Гълъбово

Основно училище „Христо Ботев“               гр. Мъглиж

Начално училище „Братя Жекови“              с. Елхово                               Николаево

Основно училище „Христо Ботев“             с. Александрово                  Павел баня

Основно училище „Н. Й. Вапцаров“        с. Габарево                            Павел баня

Основно училище „Христо Ботев“         с.  Осетеново                            Павел баня

Основно училище „Ген. Скобелев“           с. Скобелево                         Павел баня

Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“                      гр. Стара Загора

Средно училище „Христо Смирненски“               гр. Стара Загора                   Стара Загора

Вечерно средно училище „Захари Стоянов“      гр. Стара Загора

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“  гр. Стара Загора

Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“              гр. Стара Загора

Основно училище „Кирил Христов“                     гр. Стара Загора                     Стара Загора

V Основно училище „Митьо Станев“               гр. Стара Загора

Основно училище „Христо Ботев“                   с. Горно Ботево                       Стара Загора

Основно училище „Иван Мирчев“                  с. Дълбоки                                 Стара Загора

Основно училище „Отец Паисий“                  с. Калояновец                            Стара Загора

Професионална гимназия по сел. стопанство   гр. Чирпан

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Чирпан .

Изисквания към кандидатите,  начина на провеждане и необходимите  документи за участие в конкурса, са публикувани на сайта на   РУО – Стара Загора. С тях може да се запознаете тук.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Регионалното управление на образованието – Стара Загора.

Документите се подават от 11.06.2020 г. до 13.07.2020 г. вкл., от 9,00 до 17,30 часа в Регионално управление на образованието – Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, ул. „Барейро“ № 9, етаж 4, стая № 7.  Лице за контакт: Динка Делева – главен специалист – човешки ресурси, тел. 042/621958.