Апел: Казанлъчани бъдете отговорни към Природата и Не изхвърляйте отпадъци на нерегламентирани места!

Изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани места се заплаща от всички жители на общината.
Такъв е поредният случай с натрупаните боклуци, като този път са в землището на село Копринка.
След сигнал на горещия телефон на Общината 0 700 400 56 от граждани, че в района има изхвърлени отпадъци, екипът на Общинското предприятие за сметосъбиране информира кмета на селото, който заедно с местни жители, се организираха и започнаха почистване на района.
Община Казанлък осигури нужната за целта сметосъбирачна техника и към момента е събран близо 1 тон отпадък.
Работата на местните жителите по почистване на нерегламентираното сметище ще продължи и в почивните дни, като в първия работен ден на новата седмица се очаква още около 1 тон боклуци да бъдат извозени от екипите на Община Казанлък.
Всичко това обаче струва пари на жителите на цялата община, защото всяко едно почистване на нерегламентирано сметище е разход.
Нека бъдем съвестни към съгражданите си, но и към природата!

loading…