Австрия въвежда нов режим за влизане в страната

От 19 декември влизането в Австрия, в контекста на COVID-19, от държави от ЕС, които не попадат в приложение А , включително от България, ще става при следния режим:

Лицата са задължени да декларират, че влизат в 10-дневна карантина. За целта при пристигането си те трябва да представят попълнени приложения E и F, в които описват къде ще останат по време на карантината. Най-рано на 5-тия ден те биха могли да се освободят от карантината след негативен резултат от извършен на място молекулярно-биологичен PCR или антигенен тест.

Предвидени са изключение от посочени по-горе режим, но само при представяне на негативен резултат от молекулярно-биологичен PCR тест или антигенен тест не по-стар от 72 часа при пристигането. Изключенията ще се отнасят за следните групи лица:

1. Хуманитарни сили;
2. Лица, които пътуват със служебна цел;
3. До един придружител на лице, което пътува по медицински причини;
4. Лица, които пътуват, за да могат да присъстват на съдебни или други задължителни административни производства;
5. Трети лица, когато разполагат с идентификационен документ по раздел 95 от Закона за полицията за чужденци от 2005 г.,BGBl. I No 100/2005.

В държавите, попадащи в приложение А, от които в Австрия се влиза без ограничения към момента са изброени: Австралия, Финландия, Ирландия, Исландия, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Южна Корея, Уругвай, Ватикана.

При нужда от съдействие българските граждани могат да се обръщат за съдействие към

Посолство на Република България в Република Австрия
Адрес: Schwindgasse 8, 1040 Wien, Österreich
Телефон:
+43 1 505 31 13
+43 1 505 64 44
Работно време:
По – Пт, 08.30 – 17.00 ч.

Консулска служба
Телефон:
0043 1 503 16 78
0043 1 581 03 82
Източник:coronavirus.bg

loading…