Бюджет 2021 на Общината – изцяло ориентиран към хората!

Бюджет 2021 година е съобразен с последствията от епидемиологичната обстановка в страната през последната една година и това, което се очаква в бъдеще, каза за вестник „Искра“ общинският съветник от ГЕРБ Мария Цонева, заместник-председател на Комисията по икономика, бюджет и финанси в ОбС .

По повод приемането на Бюджета на заседание на Общинския съвет Цонева заяви, че той е ориентиран изцяло към хората. Разчетен е така, че да бъдат вложени средства във важни за хората обекти и дейности, разработени прецизно в приходната и разходната част, като се следват и надграждат приоритетите в различни сфери на обществения, икономическия и социалния живот в община Казанлък.

Цонева поясни, че рамката на бюджета за 2021 година на Община Казанлък е близо 76 млн. лв., с близо 9 млн. лв. повече от 2020 година и очерта някои от приоритетите в него.
И през 2021 година продължение ще има Програмата за подкрепа на младите семейства чрез предоставяне на ваучер в размер на 500 лв. за всяко новородено дете.

Ще продължи и Програмата за подпомагането на семейства с репродуктивни проблеми, като заделените за това средства в бюджета за 2021 година са в размер на 30 хил.лв.
Остава и подкрепата за млади лекари и медицински сестри, които ще получават своята финансова помощ под формата на стипендия, като за това са предвидени 20 хил.лв. Медиците, които работят в covid – отделенията в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък ще продължат да получават своя допълнителен стимул за времето на пандемията. Предвидени са средства в размер на 10 хил.лв. за скъпоструващи операции на нуждаещи се.

Цонева подчерта, че за първи път в бюджета на община Казанлък са включени средства за т.нар. Здравен календар, с който се цели да бъде провеждана профилактика на децата от най-ранна възраст, още в детската градина.

По повод стартиралия ремонт на сградата на ДКЦ – Поликлиника, чиито дейности се изпълняват по проекта на Община Казанлък „Внедряване на мерки за енергийна ефективност“, финансиран от Националния доверителен екофонд, се осигуряват съфинансиране от Общината за ремонта на сградата и допълнителни общински средства, с които ще бъде извършен вътрешен ремонт на Поликлиниката и ще бъде закупен рентгенов апарат.

За първи път тази година Общината ще осигури и средства в размер на 500 хил.лв. за проекти на граждани, свързани с облагородяване на междублокови пространства, като по този начин гражданите ще имат възможност да предлагат свои идеи и да вземат решения, какво да направят със средата, в която живеят.

И през 2021 година в Инвестиционната програма са заложени средства за тротоари, за асфалтиране на улици, както в града, така и в населените места, а също и за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа. Ще бъдат увеличени бюджетите на кметствата в населените места с близо 50 процента, като средствата ще бъдат разходвани съгласно приоритетите на всяко едно населено място – например, за почистване на речни корита или други неотложни дейности по преценка на кметовете на кметства. Заложени са и средства за увеличаване на възнагражденията на кметовете на селата в община Казанлък, както и на заплатите на работещите във всички общински сфери.

„Въпреки значително намалената приходна част на бюджета, е запазена заетостта на всички звена в Общината. Тези акценти показват, че се работи с мисъл за хората и целите, които са поставени са напълно реално осъществими“, подчерта Мария Цонева.

loading…