Детската Академия за таланти в с. Розово получава финансиране от „Красива България“!

През 2021 год. Община Казанлък ще получи средства по Проект „Красива България“ за продължаване на ремонтите в училището в с. Розово с внедряване на мерки за енергийна ефективност.
С Решение №1/05.02.2021 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България” е одобрен проектът на Община Казанлък “Преустройство и реконструкция на сградата на бившето ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Розово в Детска академия за развитие на таланти – Етап II: Внедряване на мерки за ЕЕ”.

Проектът на Община Казанлък е едно от 53 проектни предложения, които са одобрени за финансиране през тази година по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика.

Проектите са за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура. От тях 51 са на общини, а 2 са трети страни (Държавна агенция „Архиви” – Велико Търново и Технически университет Габрово). С реализирането им ще се обновят и ремонтират детски ясли и градини, училища, административни сгради, здравни, спортни и социални обекти, културни домове и читалища.

Общата стойност на одобрените проекти е 11,9 млн. лв. От тях 5 млн. лв. са осигурени по Проект „Красива България”, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Очаква се при изпълнението на одобрените проектни предложения да бъдат наети най-малко 625 лица, от които най-малко 235 регистрирани в бюрата по труда безработни. В рамките на Проект „Красива България” ще бъдат проведени и 20 квалификационни курса, които ще спомогнат за обучението и за последващата успешна реализация на пазара на труда на над 230 незаети лица.

Източник:Министерство на труда и социалната политика

loading…