От вчера „Арсенал” започна работа при безпрецедентни защитни мерки за работещите

Общо 4 термокамери на порталите в Казанлък и в завода в Мъглиж измерват температурата на всички работещи. Служителите в “Арсенал” ще получат  9 хиляди защитни памучни маски и гелове за дезинфекция, като маските са ушити в шивашкия цех в завода. Геловете също са направени в предприятието по специална технология и рецепта.

Маските ще са задължителни за носене на територията на дружеството.

Отделно от това от миналата седмица е в ход дезинфекцията на самите цехови помещения, складове и работни офиси на територията на дружеството, съобщават от Оперативния щаб в дружеството, сформиран за предприемане на действия и мерки за превенция на разпространението на територията на фирмата на заразата от коронавирус.

Дезинфекцията на помещенията и цеховете ще е два пъти на смяна, като отделно от това на специални места в работните помещения и в санитарните такива, ще има допълнителна възможност за дезинфекция, по преценка и желание на работещите.

Още от входните портали на дружеството от поставени информационни табели и постери, арсеналци получават специални инструкции и указания за нужното поведение и мерки, които следва да спазват по работните си места и помещения, както и за нужната дистанция в общуването с колеги, с цел превенция и предпазване от заразата.

Информационни брошури ще бъдат поставени на входовете по цехове и заводи и в самите производствени помещения.

Термовизионните камери на порталите в Казанлък и на портала в завода в Мъглиж ще измерват при влизане в дружеството температурата на всички работещи.

При наличие на по- висока от нормалната, работникът няма да се допуска на територията на завода, а ще изчака консултация и свързване с личен лекар или друг консултиращ орган в специално изградени стаи- изолатори.

На входно-изходните портали на дружеството са маркирани с цветни ленти и съответните линии за социална дистанция, която работещите следва да спазват при преминаване през тях.

При специален режим ще работи и вътрешният транспорт в “Арсенал”. За целта ще има осигурен контрол по началните спирки.

До второ нареждане остават затворени столовете за хранене на територията на целия “Арсенал”.

Предприетите превантивни и защитни мерки на територията на „Арсенал“ са разписани в специалните инструкции и предписания, направени за действие в ситуации като настоящата и имат за цел опазване на здравето на работещите и предпазване от разпространение на коронавируса на територията на „Арсенал“.

Източници на информацията: БНТ 1 и www.zakazanlak.bg