Договорите за краткотрайна сезонна работа могат да се заявяват електронно от днес

От днес регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители могат да заявяват по електронен път новите образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за повече от един ден. За целта беше надграден Порталът за предоставяне на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда  и в съответствие със закона за извънредното положение.

С разпоредбите на параграф 49б от закона се регламентира – само по време на извънредното положение – договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да се сключват за повече от един ден, както и за 4, 6 и 8 часа, и да не се заплащат предварително осигурителни вноски. Освен регистрираните земеделски стопани, трудови договори за повече от един ден в периода на извънредното положение могат да се използват за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн. Запазва се и възможността за използване и съответно генериране по електронен път на образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден и срещу предварително заплатени осигурителни вноски.

Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които ще използват за пръв път Портала за трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда и при регистрацията си в МЗХГ са предоставили валиден електронен адрес, ще получат автоматично потребителско име и парола за вход в системата. Тези, които не са предоставили валиден електронен адрес, следва да го заявят в Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп. Всички дадени до момента атрибути за достъп до портала остават валидни.

Повече информация за използването на новия образец на договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа е публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“ – http://www.gli.government.bg/page.php?c=82. Главната инспекция по труда напомня на земеделските стопани и тютюнопроизводители, че до 24.04.2020 г. следва да генерират уникални идентификационни номера за използваните до момента нови образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – за повече от един ден.