Как се подават Заявления от избирателите поставени под задължителна карантина или изолация?

В периода от 24 март до 31 март 2021 г. избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, могат да подадат заявление за включване  в секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация.

Заявленията са на разположение в отдел ГРАО на Община Казанлък – ул.”Ал. Батенберг” №4, в кметствата и кметските наместничества на Община Казанлък, както и на интернет страницата на Община Казанлък – Приложение № 1 Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г.

Заявленията следва да бъдат подписани лично от избирател, могат да бъдат подадени от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс, е-мейл, /при изпращане по електронна поща не се изисква квалифициран електронен подпис/.

Във всяко заявление следва да има вписан телефон и е-мейл за обратна връзка с избирател.

Заявлението се подава по един от следните начини:

• попълнено заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от пълномощник или изпратено по пощата;
• по факс – 0431 98 266;
• през интернет страницата на общината: https://www.kazanlak.bg/cat-427.html
• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: mayor@kazanlak.bg.

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

  • в отдел ГРАО на Община Казанлък – гр. Казанлък, ул.”Ал. Батенберг” №4, тел.0431 98 345
    • всеки работен ден от 08.30  до 17.30 часа;
  • в кметствата и кметските наместничества на Община Казанлък;
  • всеки работен ден от 08.00  до 17.00 часа

Изтегли заявлението

Източник: Община Казанлък

loading…