Казанлъшките пазарите отварят при определените противоепидемични мерки

Вчера Кметът Галина Стоянова поясни, че кооперативните и фермерски пазари във времето на извънредно положение ще функционират при спазване на всички санитарни и противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването, като се отчита конкретната специфика на разположение.

Стоянова подчерта, че с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач следва да се прилагат някои задължителни мерки като разширение площта на пазарите и поставяне на информационни табели за спазване на мерките.

Сред останалите задължителни мерки са: въвеждане на заграждения с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара, осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти, предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им, спазване на дистанция от близо 2 метра между продавачите предлагащи продукция и между клиентите. Задължително е също ползване на предпазни средства от продавачи и потребители, спазване на лична хигиена и дезинфекция.

Стоянова бе категорична, че мерките от заповедта са задължителни за всички собственици и наематели на пазари и пазарни площи. При неизпълнение на посочените противоепидемични мерки собствениците, наемателите или ползващите кооперативните и фермерски пазари ще носят административно – наказателна отговорност по Закона за здравето и Закона за административните нарушения и наказания.

Осигуряването на всички тези мерки за общинските пазари ще бъде отговорност на Общинска администрация, а за Кооперативния пазар ще бъде отговорност на собствениците на частния кооперативен пазар.

Представители на Районно управление „Полиция“ и екипи на Община Казанлък ще правят ежедневни проверки и ще следят за изпълнението на всички конкретни мерки, вписани в заповедта на кмета.