Незабавни мерки предприе Общината за възстановяване на асфалтова настилка на велоалеята към Крън

Във връзка с констатирани нарушения на положения пласт асфалтова настилка в участъци по съществуващата  велоалея  от Казанлък до град Крън, още в началото на тази седмица Община Казанлък се самосезира и предприе следните незабавни действия:

– изготви констативен Протокол с установените нарушения на асфалтовата настилка;

– поиска от независима лаборатория да вземе проби и да направи подробно изследване на асфалтовата настилка. Очаква се в началото на следващата седмица пробите да бъдат взети.

Община Казанлък информира, че обектът  велоалея Казанлък – Крън е в гаранция и ще бъдат предприети съответните действия за отстраняване на дефектите от фирмата изпълнител, както и носене на финансова отговорност от същата.

Прессъобщение на Община Казанлък

Свързана публикация

Предприети мерки от Община Казанлък за преасфалтираната велоалея към Крън

loading…