НОИ удължава срока за изплащане на инвалидните пенсии

Националният осигурителен институт напомня, че експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на въведеното извънредно положение  – от 13 март до 13 май включително – продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. В тези случаи изплащането на отпуснатите инвалидни пенсии се продължава служебно съобразно посочения срок.

Когато срокът на инвалидността е изтекъл преди 13 март 2020 г., преценката за правото на пенсия след тази дата изисква преосвидетелстване на лицето и получаване в НОИ на ново експертно решение на ТЕЛК.
От Националния осигурителен институт призовават своите клиенти  по време на извънредното положение да се въздържат от лично посещение в офисите, освен при реална неотложност.

Всички заявления, жалби и други документи за парични обезщетения, помощи, пенсии, гарантирани вземания и издаване на документи от Осигурителния архив на НОИ могат  да се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК), както и чрез лицензиран пощенски оператор.

Лицата, които по уважителни причини не са могли да подадат съответните документи по този ред, ще могат да ги подадат в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение и те ще бъдат зачетени като подадени в срок.
Гражданите могат да търсят допълнителна информация от НОИ на телефона на Контактния център – 0 700 14 802 и чрез електронна поща на адрес noi@nssi.bg.