Община Казанлък очаква обобщена информация от розопроизводителите

Напомняме, че срокът за подаване на обобщена информация за розовите масиви и розоварните към Община Казанлък, съгласно чл.10 от Закона за маслодайната роза, се счита за удължен с един  месец от отмяната на извънредното положение обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Срокът за подаване на информация към Общината се удължава до 13.05.2020г. Съгласно чл.10 от Закона за маслодайната роза, всички  заинтересовани лица носят административна наказателна отговорност за неподаване на обобщената информация към Община Казанлък.