Ограничават посещенията в лечебни и специализирани социални заведения

От 1 септември се въвеждат специфични изисквания за посещенията в лечебни заведения и специализирани социални заведения. Посещенията на външни лица/свижданията в лечебни заведения се разрешават единствено за близките на пациенти в терминален стадий.

Със същата заповед на здравния министър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора.

Източник: coronavirus.bg