Промени в КТ: Увеличиха възможността за извънреден труд до 300 часа годишно

Парламентът разреши възможността за двойно увеличаване на допустимия извънреден труд от 150 на 300 часа.

Промяната в Кодекса на труда беше приета на второ четене с 99 гласа “за”, 55 “против” и без въздържали се.

С колективен трудов договор може да се уговаря по-голяма продължителност на извънредния труд, но не повече от 300 часа през една календарна година, записаха депутатите.
Става въпрос за промяна в Кодекса на труда, с която чрез колективен трудов договор да увеличат двойно часовете извънреден труд на година. Остава ограничението обаче дневният извънреден труд да е до 30 часа на месец, а нощният – до 20. Срокът за сумирано изчисляване на работното време, от което зависи и заплащането за извънреден труд, обаче ще е по-кратък – от шест на четири месеца. Промените влизат в сила от 1 януари.

В България извънредния труд е забранен, остава в сила и ограничението за 150 часа извънреден труд.

Това, което се променя – със съгласието на работниците, с колективен трудов договор, извънредният труд в определени случаи да бъде разрешен до 300 часа годишно, обясни Хасан Адемов.

Други важни промени направени в Кодекса на труда:
– Служителите ще могат да ползват платен годишен отпуск след 4 месеца трудов стаж вместо след 8 месеца, както е в момента.

– При прекратяване на трудовото правоотношение, след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. Ако служителят е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години, е размерът на обезщетение е брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца, реши още парламентът.

– При неспазване на трудовото законодателство работодателят ще се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 до 30 хил. лв., а виновното длъжностно лице – с глоба в размер от 10 до 20 хил. лв.
Източник: vesti.bg и dnevnik.bg

loading…