Свалят лихвата по кредити от фонд „Земеделие“!

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” утвърди годишна лихва в размер на 2,50% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2021 г.

Досегашният лихвен процент в размер на 3% беше прилаган за кредитите през 2019 г. и 2020 г.

Решението за намаляването му е взето на база предприети от фонда комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на икономическите последици от кризата във връзка с обявената епидемиологична обстановка в България, съобщиха от фонда.

Близо 1 млн. лева по две антикризисни мерки е изплатил Фонд “Земеделие”

От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по следните две инвестиционни схеми за кредитиране:

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;

Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2020-2022 г.
Източник: Pariteni.bg

loading…