Заработи Координациoнен съвет за изпълнение на Националния план за ваксиниране

Координациoнният съвет за изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 ще отговаря за организацията, логистиката и съхранението на всички ваксини, които България ще получи, както и за определянето на приоритетните групи за имунизация. За негов председател е избран проф. д-р. Красимир Гигов.

Проф. Гигов има висше медицинско образование по две специалности – Организация на медико-санитарната защита и Военна токсикология. По негово предложение е създаден Военномедицинският отряд за бързо реагиране. Бил е ръководител и на първата в страната Катедра по „Медицина на бедствените ситуации” във ВМА. Заемал е поста Старши национален представител на България в Съвместния медицински комитет на НАТО (Joint Medical Committee – JMC). Концептуално разработва и практически реализира създаването на Националния медицински координационен център с възможност оперативно да се организира и управлява медицинското осигуряване на населението при различни кризисни ситуации. От януари 2019 г. до момента е Генерален директор на Българския червен кръст.
Източник:coronavirus.bg

loading…