Засилени мерки за сигурност и при военнослужещите в Казанлък

За успокоение на гражданите и личния състав са предприети следните противоепидемични мерки, касаещи военнослужещите в районите Карлово и Казанлък на 61 механизирана бригада, във връзка с въведеното едномесечно извънредно положение в Република България от 13.03.2020 г., на основание заповед на министъра на отбраната на Република България, заповед на командира на Сухопътните войски и заповед на командира на 61 механизирана бригада :
1. Ежедневна дезинфекция на помещенията от 2 до 4 пъти на ден от служители в медицински пункт на 61 механизирана бригада.
2. Осигуряване на индивидуални средства за защита /респираторни маски и ръкавици/ на лицата носещи наряда на КПП-та и влизащи в контакт с външни лица.
3. Ежедневно на КПП-та се измерва температурата на личния състав от бригадата от служители в медицински пункт на 61 механизирана бригада.
4. Отменени са всички общи строявания на личнтия състав, като при необходимост същите се извършват разсредоточено и на малки групи, с цел минимизиране на контактите.
5. Преустановени са всички занятия в затворени помещения, като се провеждат в пълен обем всички полеви занятия, учения и тренировки на открити местности.
6. Създадена е необходимата организация при откриване, съмнения или проявена симптоматика, съответните лица да бъдат изолирани и транспортирани до регламентираните здравни заведения.
7. Бригадата е затворена за външни лица, освен тези, с които е свързано изпълнението на службата, но при спазване на специален ред за достъп.
Формированията на 61 механизирана бригада продължават да поддържат своята готовност в пълен обем за изпълнение на задачите по защита териториалната цялост на страната, оказване подкрепа на МВР за защита на държавната граница и подпомагане на населението при кризи, бедствия и аварии.

Снимка: вестник “Искра”