200 нови заглавия постъпиха във фондовете на библиотека „Искра“

200 нови заглавия постъпиха във фондовете на общинска библиотека „Искра“ в град Казанлък. Те са закупени по спечелен проект на Министерство на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2021 г. за финансово подпомагане на обществените библиотеки при обновяване на фондовете с книги и други информационни източници.

Книгите са от различни жанрове и области като художествена литература за възрастни и за деца, хуманитаристика , публицистика, критика, биографии , справочна и друга научна литература, съобразно профила на библиотеката и информационните потребности на читателите на библиотеката.

loading…