Детска градина “Здравец” работи по проекти за подкрепа на личностното развитие на деца с увреждания

Детска градина „Здравец“ е едно от детските заведение на тероторията на община Казанлък, в което работи екип от специалисти за подкрепа на личностното развитие надеца със специални образователни потребности.

loading…