ДГ „Пчелица“ работи по иновативни програми за обучение

През седмицата по покана на център за развитие на човешките ресурси детска градина “Пчелица” участва в онлайн конференция на eTwinning училищата.

Непрекъснатият напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат помежду си всеки ден.

Това насочва детското заведение към използване на STEAM подхода с цел подобряване компетенциите относно преподаването.

Прилагането на метода STEAM в обучението дава възможност за надграждане на предвидените в образователния стандарт за предучилищно образование очаквани резултати и реализиране на дейности, оценени като ефективни от учителите.

Екипът на детска градина „Пчелица“ работи по много други проекти за развитие и обучение на малчуганите чрез иновативни методи.

loading…