Иновативно телемониторингово наблюдение на здравето на хората от Патронажа предлага община Казанлък