Кметът Стоянова осигури дофинансиране от АПИ за ремонта на надлеза

Агенция “Пътна инфраструктура” ще дофинансира проекта за реконструкция на надлеза в Казанлък, съобщи днес кметът на града Галина Стоянова. Тя поясни, че това е един от важните обекти на територията на общината. Той е изцяло общински и е една от най – натоварените пътни артерии в общината. Ежедневно по него се придвижват хиляди работници и жители на общината до Индустриалната зона на града. Сумата необходима за реализацията на този проект е над 2 млн лв. „Най – лесно би било на един кмет да предложи на Общинския съвет един такъв проект, който касае реконструкцията на сто процента общински път – надлез, да бъде финансиран от общинския бюджет. Вървейки към изпълнението на този проект, аз не съм предложила такова нещо, защото сумата е достатъчно голяма. А това би тежало много на бюджета на Община Казанлък, защото би изразходвало целия ресурс за инфраструктура. Още повече, че вече две години от приходната си част за продажби, не изпълняваме от заложените в бюджета приходи”, каза Стоянова. Тя поясни, че е направила необходимото Правителството да отпусне част от средствата за този надлез и в бюджета на Общината по сметка от миналата година с Постановление на Министерски съвет са постъпили половината от средствата, които са записани в приходната част на общинския бюджет. Останалата част от сумата също ще бъде държавно финансиране – от Агенция “Пътна инфраструктура”. Те признават, че има законодателна основа този надлез да бъде съфинансиран от тях, защото свързва два пътя – един първокласен –I – 6 обходния на Казанлък и един третокласен – пътя за Средногорово. Освен това надлезът минава над ЖП – линия София – Бургас, която е също от първостепенно държавно значение. Кметът Галина Стоянова обясни, че търсейки средства за реализацията на този проект още през 2018 година Община Казанлък е стартирала процедура под въпрос, съобразно Закона за обществените поръчки, при осигуряване на финансиране да се търси и изпълнител на обекта „Единственият участник в процедурата е отстранен, защото не отговаря на изискванията на закона. В момента се изчаква законовият срок за обжалване”, каза Стоянова. Слез подписване на споразумението с Агенция “Пътна инфраструктура” Община Казанлък ще продължи да търси изпълнител на проекта за реконструкция на надлеза.