Колко от Организациите за управление на туристическите ройони, реализират дейности по рекламиране на възможностите за туризъм и с какви средства?