„Морските имоти на Община Казанлък не се продават на всяка цена!“

• От 2016г. Общински съвет – Казанлък гласува с мнозинство 8 пъти цени за продажба на имота в Равда
• Направени са 7 неуспешни опита за продажба на имота в Равда поради липса на кандидати
• Намаляването на цената от 1 800 000 лв. до 980 000 лв. е след направено предложение от общински съветник по време на проведения дебат, което представлява промяна на основния доклад, внесен предварително от Общинска администрация
• Целта на гласуваното намаление е да бъдат привлечени максимален брой кандидат – купувачи на публичен търг
• Гласуваната начална тръжна цена от 980 000 лв. не е продажната цена на обекта, а тази, от която стартира наддаването за имота на публичния търг
• Недостатъците на имота в Равда за потенциалния купувач са:
– Липса на ПУП, което не позволява да се изчисли и оцени евентуалната застроена площ. Имотът попада в Зона „А“ – Първа линия и не може да надхвърля 10 метра височина
– Няма пряк достъп до имота и такъв следва да бъде договорен със собственика на съседния имот и да бъде утвърден от община Несебър
• Община Казанлък, след наследената дългогодишна сага тази година успя да придобие имота в Несебър, на който бяха построени почивните бунгала на Община Казанлък. Председателският съвет, заедно с Кмета на Общината обсъждат възможността за предоставяне на терена на инвеститор срещу обезщетение – придобиване на реални имоти
• Община Казанлък е може би, единствената в страната, която успя да опази собствеността си върху два морски терена от миналото
• Декапитализацията на общинска собственост е национален, а не регионален проблем