МЦР „Взаимопомощ“ представи Казанлък в национална конференция, насочена към Европейския зелен пакт

Представители на Младежки център за развитие „Взаимопомощ“ – Казанлък взеха участие в организираната от Център за развитие на човешките ресурси национална конференция, насочена към Европейския зелен пакт и особено актуалната в днешно време зелена тема – „Екологични проблеми и предизвикателства пред планетата“. По време на конференцията участниците в нея имаха възможност за обмяна на добри практики и представяне на доклади, свързани с опазването на околната среда и климатичните промени.

Представителите на Казанлък имаха възможност да презентират 12 – годишната си дейност по 25 европейски и национални проекти, насочени към опазване на околната среда.
По време на конференцията МЦР „Взаимопомощ“ представи и проекта „Взаимопомощ”, по който в момента работи организацията по програма „Европейски корпус за солидарност.