Новият директор на “ДКЦ – Поликлиника – Казанлък” предлага осъвременяване и разширяване на лечебното заведението

Д-р Красимир Пейчев е новият управител на „ДКЦ – Поликлиника Казанлък“ ЕООД. По повод на възникнали обсъждания относно бъдещето на Казанлъшката поликлиника той отговаря:

Въпрос:  Д-р Пейчев, какви са Вашите планове за ДКЦ – Поликлиника? Каква е Вашата програма?

Отговор: Всъщност, това са нещата, с които кандидатствах за този пост, и бях избран. Основно се движат в две направления. Първо, осъвременяване сградата на Поликлиниката. Сградата е правена през 70-те години на миналия век, като 1977-1978 година е стартът на Поликлиниката. Оттогава са минали доста години, част от сградният фонд е силно амортизиран, както и техниката. Основно трябва да осъвременим сградата, да направим хидроизолацията на покрива, да направим изолация на самата сграда със изолационни материали, нова мазилка, да сменим дограмите и в общите части да подменим осветлението, като да е енергоспестяващо. Това, за момента, е програмата, която върви през Еко доверителен фонд, съфинансирана от Община Казанлък. Другото, вече като чисто медицинска дейност, е желанието ми да разширим продуктовия портфейл с повече услуги, повече специалности. В рамките на м.януари започнаха работа тук нови специалисти. Това е детският хирург д-р Симов от УМБАЛ – Стара Загора, колегите от съдова хирургия при МБАЛ „Тракия“ – д-р Бисеров и д-р Павел Атанасов, ще има приеми доц.Петков. Привлякохме за наш уролог завеждащия Урологично отделение в МБАЛ „Тракия“ д-р Емил Петков. Така че, това са новите постъпления в дружеството. Мисля за нови лекари в Рентгеновото отделение. Търсим пулмолог, кардиолог, ревматолог. Сега, до каква степен тези неща ще бъдат реализируеми, не мога да кажа, тъй като знаете в момента проблемът с колегите е сериозен. Няма достатъчно колеги. Всеки търси по-атрактивно място, в което да работи. Така, че дано с предстоящите ремонти направим мястото по-атрактивно и за колегите, пък и за пациентите да се чувстват по-добре тук.

Въпрос: Как бихте обяснили на гражданите, а и на заинтересованите лица, преобразуването на ЕООД в ООД, така че да успокоите хората, че Поликлиниката няма да се приватизира?

Отговор: Ами, то не е стоял въпросът за приватизация на Поликлиниката на първо място. Аз искам да подчертая дебело, че Поликлиниката е собственост на Общински съвет Казанлък, и всяка една реформа, която предстои да стане в Поликлиниката, ще бъде гласувана от всички в Общински съвет Казанлък. Така, че едно преобразуване от ЕООД в ООД, съм си го представял, аз не съм икономист, като доктор съм си го представял като възможност съседните общини, говоря за общините Мъглиж, Павел баня, Гурково и Николаево, да участват с някакви дялове, т.е. да вкараме свежи пари. Самите общини да имат ангажимент към населението, което се преглежда, към хората от техните общини, които се преглеждат тук при нас. Давам само един пример, че през миналата година 10 процента от павелбанци са ползвали услугите на нашата Поликлиника. И тъй като, по замисъл и по своята същност Поликлиниката е била винаги районна поликлиника, и затова предлагам името й да се смени на Районна поликлиника. Това е! Но за всички тези промени би следвало да бъде гласувано от Общински съвет Казанлък, който е принципал на Поликлиниката.

 Въпрос: Водени ли са разговори с останалите четири общини и какво е тяхното становище по този въпрос?

Отговор: Пилотни разговори съм имал с Община Павел баня, Гурково и Николаево. С Община Мъглиж не съм говорил, защото там предстоят избори и не знам към кого да се обърна. След преминаване на изборите ще се обърна и към тях. И вече, след като имам разговори, ще отправя писмо към кметовете, които ще подложат на гласуване в местните общински съвети. И вече, ако имаме това одобрение, ще го предложим тук на нашия общински съвет. Както виждате, процедурата не е лека!

Аз не мога да кажа, дали това ще се възприеме, дали непременно ще станем ООД, но опитът си заслужава! Пак казвам, това е в интерес на гражданите на тези общини.

Въпрос: В какви срокове трябва да се случи всичко? Кога ще приключи ремонтът на Поликлиниката?

Отговор: Ремонтите – в рамките на 6 месеца. Значи, до 13 юли би следвало ремонтът да приключи.

 

 

loading…