Община Казанлък ще монтира асансьор в Дневния център за деца с увреждания

Строително-монтажни работи започва Община Казанлък в Дневния център за деца с увреждания по проект „Осигуряване на достъпна среда” по Компонент „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата за предоставяне на социални услуги“. Проектните дейности ще бъдат изпълнени към Фонд „Социална закрила“ при Министерство на труда и социалната политика.

Строителният проект предвижда въвеждане на мерки за достъпна среда в Дневния център в Казанлък, като за целта ще бъде поставен хидравличен подемник за достъпна среда със собствена асансьорна кула за монтаж на открито. Проектът предвижда преустройство на съществуващ санитарен възел в достъпно-санитарно хигиенно помещение, съгласно изискванията на Наредба №4. Ще бъдат разширени и две вътрешни квартални врати към дневната на 1-еи етаж.

Всички строителни интервенции по сградата на Дневен център за деца с увреждания трябва да приключат до края на месец ноември. Договорените дейности по проекта възлизат на 58 хил. 831лв., от които 49 хил. 418 лв. ще бъдат финансирани от Фонд „Социална закрила“ и 9 хил. 413 лв. от Община Казанлък. Директорът на центъра Веска Мараджиева поясни, че тя и колегите и предоставят услуги с най-високо качество за потребителите и техните семейства – консултация, рехабилитация, дневни грижи и всички условия, за да се чувстват добре.

С новия проект, който предстои да бъде реализиран ще бъде повишено многократно качеството на услугата. Това ще даде възможност на деца и лица ползващи технически средства, по-лесно да достигат до работните помещения на Дневния център за деца“, подчерта директорът на Дневния център Веска Мараджиева.

Община Казанлък кандидатства за финансиране пред Фонд „Социална закрила“ при Министерство на труда и социалната политика през месец март 2020 год с проект „Осигуряване на достъпна среда за Дневен център за деца с увреждания“. Договорът за съвместна дейност между двете институции бе сключен на 29 юли 2020 год.

И двата дневни центъра работят с изцяло запълнен капацитет и над него. Материалната база на двата центъра е подобрена по проект с финансовата подкрепа на хуманитарна програма на Военно-морските сили на САЩ.